Plaats een reactie Over EMDR - EMDR Counseling door Yvonne Koch

Over EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van deze therapie werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, tevens de ontwikkelaar van deze therapie. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methodiek.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro, tevens de ontwikkelaar van deze therapie. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkelde EMDR zich tot een volwaardige therapeutische methodiek.

Wanneer u iets meemaakt, wordt zo’n gebeurtenis in de hersenen verwerkt en opgeslagen. Als het een schokkende of traumatische gebeurtenis is, kan deze verwerking worden verstoord. Door gebrek aan communicatie van bepaalde hersendelen blijft deze gebeurtenis als het ware ‘hangen’.

EMDR kan deze communicatie weer op gang brengen, waardoor het verwerkingsproces alsnog voltooid wordt. Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 90 % van de mensen geen PTSS meer heeft na drie sessies. De sessies duren van 50 minuten tot een uur.

Procedure

De therapeut helpt u naar uw disfunctionele gedachten of het moment van het trauma te brengen. Hier horen ook de gevoelens bij die u toen had. Al die emoties moeten wel aanwezig zijn. Als u zover bent hoort u tikjes in uw oren voor ongeveer 30 tot 40 seconden. Dan stoppen de tikjes en de therapeut vraagt u om even rustig adem te halen en te zeggen wat er in uw opkomt. Zo kunnen we woorden geven aan de gebeurtenis. 

Na de sessie is het vaak dat men aan het nare beeld kan denken, maar dan zonder de emoties die u vroeger had. EMDR-therapie kent drie manieren van werken:

  • het volgen van vingers
  • het tikken van de handen
  • via een hoofdtelefoon tikjes horen in de oren

De laatste methode is voor mij het best werkbaar, de cliënt kan de ogen sluiten en zich op die manier beter het traumabeeld gaan en de emoties voelen welke daarbij horen.

Verklaringen

Deskundigen zijn er het nog niet over eens hoe EMDR werkt. Een aantal onderzoekers vermoedt dat de duale aandacht de effectiviteit van de oogbewegingen deels verklaart. Duale aandacht is het aandacht geven aan de  traumatische herinnering en tegelijk luisteren naar afleidende stimulus. In dit geval de piepjes in de oren.
Door deze duale aandacht wordt het werkgeheugen belast en hebben de positieve gedachten de ruimte. Hierna kan de herinnering opnieuw worden opgeslagen en kunt u naar de situatie terugkijken zonden de nare gevoelens die het daarvoor wel gaf.